โปรเคมีคอล

จำหน่าย สารเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรม คุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ

ผู้นําด้านการจําหน่ายและนำเข้า สารเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ และ ขนาดย่อม ประเภท เคมีอุตสาหกรรม เคมีทําความสะอาด เคมีสระว่ายน้ำ เคมีบำบัดน้ำ เคมีงานปั้น-งานหล่อ เคมีอาหาร กลิ่น สารสกัด สี น้ำหอม เคมีเครื่องสำอาง อาทิ กลีเซอรีน โซดาไฟเกล็ด โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์ เอทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2538 อีกทั้งยังมีบริษัทในเครือซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการ สร้างสระว่ายน้ำ จำหน่ายอุปกรณ์สระว่ายน้ํา ซ่อมแซม และดูแลความสะอาดสระว่ายน้ําครบวงจร เคมีภัณฑ์เชียงใหม่ เคมีภัณฑ์เชียงราย ที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลัก ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ตามหลักธรรมาภิบาล

“ ร่วมมือใส่ใจลูกค้า พัฒนาองค์กรดูแลคุณภาพสินค้าและบริการ สู่ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ ”

คลอรีน 90% ชนิดเม็ด ขนาด 5 กิโลกรัม

กรดมะนาว (Citric Acid) ตราซันชายน์ ขนาด 25 กิโลกรัม

ด่างทับทิม (Potassium Manganate) ขนาด 100 กรัม

น้ำตาลทางด่วน (Dextrose Monohydrate) ขนาด 25 กิโลกรัม

คลอรีน 90% ชนิดเม็ด ขนาด 5 กิโลกรัม

กรดมะนาว (Citric Acid) ตราซันชายน์ ขนาด 25 กิโลกรัม

ด่างทับทิม (Potassium Manganate) ขนาด 100 กรัม

น้ำตาลทางด่วน (Dextrose Monohydrate) ขนาด 25 กิโลกรัม

คลอรีน 90% ชนิดเม็ด ขนาด 5 กิโลกรัม

กรดมะนาว (Citric Acid) ตราซันชายน์ ขนาด 25 กิโลกรัม

ด่างทับทิม (Potassium Manganate) ขนาด 100 กรัม

น้ำตาลทางด่วน (Dextrose Monohydrate) ขนาด 25 กิโลกรัม

คลอรีน 90% ชนิดเม็ด ขนาด 5 กิโลกรัม

กรดมะนาว (Citric Acid) ตราซันชายน์ ขนาด 25 กิโลกรัม

ด่างทับทิม (Potassium Manganate) ขนาด 100 กรัม

น้ำตาลทางด่วน (Dextrose Monohydrate) ขนาด 25 กิโลกรัม

คลอรีน 90% ชนิดเม็ด ขนาด 5 กิโลกรัม

กรดมะนาว (Citric Acid) ตราซันชายน์ ขนาด 25 กิโลกรัม

ด่างทับทิม (Potassium Manganate) ขนาด 100 กรัม

น้ำตาลทางด่วน (Dextrose Monohydrate) ขนาด 25 กิโลกรัม

คลอรีน 90% ชนิดเม็ด ขนาด 5 กิโลกรัม

กรดมะนาว (Citric Acid) ตราซันชายน์ ขนาด 25 กิโลกรัม

ด่างทับทิม (Potassium Manganate) ขนาด 100 กรัม

น้ำตาลทางด่วน (Dextrose Monohydrate) ขนาด 25 กิโลกรัม

คลอรีน 90% ชนิดเม็ด ขนาด 5 กิโลกรัม

กรดมะนาว (Citric Acid) ตราซันชายน์ ขนาด 25 กิโลกรัม

ด่างทับทิม (Potassium Manganate) ขนาด 100 กรัม

น้ำตาลทางด่วน (Dextrose Monohydrate) ขนาด 25 กิโลกรัม

คลอรีน 90% ชนิดเม็ด ขนาด 5 กิโลกรัม

กรดมะนาว (Citric Acid) ตราซันชายน์ ขนาด 25 กิโลกรัม

ด่างทับทิม (Potassium Manganate) ขนาด 100 กรัม

น้ำตาลทางด่วน (Dextrose Monohydrate) ขนาด 25 กิโลกรัม

คลอรีน 90% ชนิดเม็ด ขนาด 5 กิโลกรัม

กรดมะนาว (Citric Acid) ตราซันชายน์ ขนาด 25 กิโลกรัม

ด่างทับทิม (Potassium Manganate) ขนาด 100 กรัม

น้ำตาลทางด่วน (Dextrose Monohydrate) ขนาด 25 กิโลกรัม

คลอรีน 90% ชนิดเม็ด ขนาด 5 กิโลกรัม

กรดมะนาว (Citric Acid) ตราซันชายน์ ขนาด 25 กิโลกรัม

ด่างทับทิม (Potassium Manganate) ขนาด 100 กรัม

น้ำตาลทางด่วน (Dextrose Monohydrate) ขนาด 25 กิโลกรัม

คลอรีน 90% ชนิดเม็ด ขนาด 5 กิโลกรัม

กรดมะนาว (Citric Acid) ตราซันชายน์ ขนาด 25 กิโลกรัม

ด่างทับทิม (Potassium Manganate) ขนาด 100 กรัม

น้ำตาลทางด่วน (Dextrose Monohydrate) ขนาด 25 กิโลกรัม